GPS Origins™ teszt – DNS alapú teszt, mely elmeséli honnan érkeztek ősei

A GPS (Geographic Population Structure, földrajzi populáció-eloszlás struktúra) Origins™ DNS teszt lehetővé teszi, hogy DNS-e vizsgálatával legalább 1000 évre  visszamenőleg  meg tudja mondani, melyik helyről származik.
A GPS Origins™ 36 globális génállomány alapján kiszámítja az autoszomális DNS genetikai jellemzőit. Például: Fennoscandia 19%, Dél-Franciaország 14%, Orkney szigetek 20%, stb. Ezután az Ön egyedi DNS mintázatát világszerte az összes populációéval összeveti (pontosabban azokéval, melyekről tudjuk, hogy huzamosabb ideig ugyanazon a területen élt), hogy behatároljuk, honnan ered DNS-e. Egyes esetekben a GPS Origins™ akár település szinten is visszavezeti az Ön DNS-ét. Végül a DNS-állomány migrációs útvonalai alapján – az ősi, a különböző korokban változó mintázatokat felhasználva – két genetikai migrációs útvonalat számít ki.

A teszt a DNS genetikai összetételét – az Ön DNS mintázatát – vizsgálja és hasonlítja össze 862, ismert földrajzi területen élő populáció alapján felállított, több mint 10ezer DNS-t tartalmazó adatbázis mintázataival. Ezzel azonosítja azt a helyet, ahol ezek mintegy 1000 évvel ezelőtt kialakultak.
Világszerte 36 génállományt különítettünk el. Minden emberi populációban ezek a génállományok kkülönböző mértékben kevereten vannak jelen. A régmúltban az egyedi migráció csak nagyon kismértékű volt. Genetikai keveredés inkább akkor következett be, amikor nagyobb tömegben vándoroltak az emberek, vagy hódítottak meg területeket. Mivel a beáramló génállomány a helyivel keveredett, a teljes populációban egy új genetikai mintázat jött létre.


A GPS Origins™ DNS teszt feltételezi hogy – bár az Ön DNS mintázata Önre egyedi – számos közös jegyet hordoz azokkal a populációkkal vagy törzsekkel, melyekből származik. A DNS-ét a különböző populációkon belüli kevert mintázatokkal összehasonlítva a GPS Origins™ rámutathat arra, honnan származik az Ön DNS-e.

Az algoritmus megadja a különbségeket, vagy genetikai ‘távolságot’ az Ön DNS-e és az adatbázisunkban levő DNS populáció mintázatok között és ezeket földrajzi távolságokká alakítja. Ezután, hasonlóan az autók műholdas navigáló rendszeréhez, kiszámolja a DNS-eredeti koordinátákat, ami kijelöli azt a pontot, ahol a DNS-e populációs szinten a legutoljára változott meg. Ez akkor következik be, amikor két különböző populáció találkozott és létrehozta az Önre jellemző DNS mintázatot.
Hasonló elvet használva a GPS Origins™ az időben visszafelé haladva legalább két időpontot tud azonosítani, amikor az Ön DNS-állományában a keveredés bekövetkezett. Az eljárás a számítást a szülői DNS minden egyes eleme esetében megismétli.

A lelet 36 potenciális (a teljes világot lefedő) génállomány keveredési arányát, illetve ezen elsődleges génállományok történetét mutatja. A lelet a DNS földrajzi eredetét is jelzi; ez lehet egy ország, vagy akár egy város is. Az Ön DNS mintázata akkor alakult ki, amikor két különböző populációs csoport keveredett és egy új genetikai mintázatot hozott létre —azt, amit végül Ön örökölt.
DNS-e esetében két vándorlási útvonalat fog találni – az anyai és az apai ágra külön-külön –, ami megmutatja, honnan jöttek az elmúlt 10 000 év során. Végül a GPS Origins™ teszt megadja azt is, milyen idős a DNS mintázata, mikor következett be benne legutoljára populációs szinten számottevő változás.
A GPS Origins™ nagyszerű eszköz, ami segíti a családfakutatásban.

 

A vizsgálat ára 120 000.- Ft

AKCIÓ! A vizsgálat bevezetési időszakban kedvezményesen, 90 000.- áron rendelhető. A bevezetési időszak 2017. szeptember 31-ig tart.